Fógraí

Aighneachtaí á Lorg Acht na Dteangacha Oifigiúla 2003 - Dreacht - Sceim á Hullmhú ag an Údaráis Áitiúla Chill Chainnigh

AIGHNEACHTAĺ Á LORG ACHT NA DTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003 - DREACHT-SCEIM Á HULLMHÚ AG AN ÚDARÁIS ÁITIÚLA CHILL CHAINNIGH

Comhairli Chontae agus Chathair Chill Chainnigh Scéim na Gaeilge

COMHAIRLI CHONTAE AGUS CHATHAIR CHILL CHAINNIGH SCÉIM NA GAEILGE

Scéim Deontais Chonláiste 2014

Uaireanta Éigeandála Lasmuigh d’Uaireanta Oifige

Má theastaíonn seirbhís ón Údarás Áitiúil le haghaidh éigeandála lasmuigh de ghnáthuaireanta gnó‚ tabhair an méid a leanas faoi deara:

Ba cheart do dhaoine óna dteastaíonn an tSeirbhís Dóiteáin le haghaidh éigeandála glao a chur ar 112 seachas uimhir ar bith eile.

Gach ceist uisce 1850 278 278 (Uisce Eireann)

Moltar don phobal glao ar chur ar 1890 252654 le haghaidh aon éigeandála eile

Print Bookmark