Tithíocht

Is í aidhm Rannóg Tithíochta Chomhairle Contae Chill Chainnigh:

Scéim Tithíochta ar phraghas réasúnta ag Corrán Naomh Ciarán, Cill Chainnigh
É a chur ar chumas gach teaghlaigh i gContae Chill Chainnigh teaghais ar chaighdeán maith a fháil a bhfuiltear in acmhainn cónaí ann, atá oiriúnach dá riachtanais, atá suite i timpeallacht maith agus chomh fada agus is féidir tionacht uirthi de réir rogha an teaghlaigh.
Ar an suíomh idirlín seo tá liosta den réimse iomlán seirbhísí a chuirtear ar fáil. Más uait breis chabhrach ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn.

Is iad seo a leanas na hOifigí Limistéar Tithíochta atá ag Comhairle Contae Chill Chainnigh:
Cuirfear fáilte agus céad romhat nuair a glaofaidh tú ar an Oifig Limistéar Tithíochta áitiúil idir 9 r.n. agus 5 i.n. ó Luan go hAoine le coinne a dhéanamh.
Callainn 056 7755520
Caisleán an Chomair 056 4441251
Cill Chainnigh 056 7794260
Baile Mhic Andáin 056- 7793340
An Ráth Nua 051 831370

Rannóg Tithíochta - Eolas Teagmhála
Tá an Rannóg Tithíochta ann chun freastal a dhéanamh oraibh - ár gcustaiméirí. Faoi réir chuspóirí an Phlean Seirbhíse Custaiméara tá sé d'aidhm againn ardchaighdeán seirbhíse a chur ar fáil duit.
Cuirfear fáilte romhat má dhéanann tú teagmháil chun d'fhiosrú a phlé linn.Is ag Halla an Chontae, Sráid Sheáin, Cill Chainnigh atá an príomhoifig agus tá sí oscailte ó 9 r.n. go 5 i.n. Ó Luan go hAoine
Teileafón 056 7794355.
Ríomhphost
Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le ceann ar bith de na rannóga atá liostáilte ar an suíomh idirlín seo ach glaoch a chur ar 056 52699 agus an fo-líne ábhartha a iarraidh:Fiosrúcháin Ghinearálta Tithíochta:
Seomra 11, Urlár Talún, Halla na Cathrach,
Teileafóin: 056 7794355 Fo-líne 101 - 106 (ní theastaíonn coinne).
Ríomhphost Iasachtaí Tithíochta:
Halla an Chontae
Teileafón: 056 7794360 Ríomhphost Tithíocht Teicniúil:
Teileafón: 056 7794387 Ríomhphost Rannóg Phobail agus Sóisialta
Teileafón: 056 7794382
Email

Roinn 1:Fiosrúcháin Tithíochta Ghinearálta - m.sh.
Cóiriú/Obair Chothabhála Tithíochta.
Clárú Tiarnaí Talún.
Liosta Feithimh Tithíochta.
Clár Tógála.
Fiosrúcháin Chíosa (socrú cíosa go bailiúcháin cíosa go íoc - 5 shlí éagsúla chun cíos a íoc)

Scéim Ceannaigh Tionónta.
Obair fheabhais ar chóiríocht atá ann cheana féin

Clár Síneadh. Oibreacha feabhais 'in lieu'.

 

Roinn 2: Rannóg Iasachta Tithíochta - sonraí iasachtaí agus deontas.
- Iasachtaí Blianacht Úinéireacht Chomhroinnte Athógáil Deontais Deontas Deisiúchán riachtanacha Deontas duine faoi mhíchumas Tithíocht Inacmhainne Tithíocht Chomhfiontair Tithíocht Deonach Suímh Phríobháideacha

 

Roinn 3: Tithíocht Rannóg Theicniúil
- Dearadh Cigireacht Stiúradh Tógála

 

Roinn 4 - Rannóg Phobail agus Shóisialta le coinne amháin
- 056 7794382 Oibrí Sóisialach Gan Dídean Forbairt Phobail Bainistíocht Eastáit Rannpháirteachas Tionónta Cóiríocht Lucht Siúil Bainistíocht láithreáin staid

 

Roinn 5 - Oifigí Limistéar Tithíochta
Callainn
Caisleán an Chomair
Cill Chainnigh
An Ráth Nua
Baile Mhic Andáin 056 - 7755520
056 - 4441251
056- 7794260
051-831370
056-7793340

 


Related Links:


Uaireanta Éigeandála Lasmuigh d’Uaireanta Oifige

Má theastaíonn seirbhís ón Údarás Áitiúil le haghaidh éigeandála lasmuigh de ghnáthuaireanta gnó‚ tabhair an méid a leanas faoi deara:

Ba cheart do dhaoine óna dteastaíonn an tSeirbhís Dóiteáin le haghaidh éigeandála glao a chur ar 112 seachas uimhir ar bith eile.

Gach ceist uisce 1850 278 278 (Uisce Eireann)

Moltar don phobal glao ar chur ar 1890 252654 le haghaidh aon éigeandála eile

Print Bookmark