Comhairle Contae agus Comhairle Bhuirg Chill Chainnigh Tuarascáil Bhliantúil 2012


THE COUNCILS OF THE COUNTY & CITY OF KILKENNY

Download Kilkenny Annual Report 2012 .pdf (size 2.5 MB)

Comhairle Contae agus Comhairle Bhuirg Chill Chainnigh Tuarascáil Bhliantúil 2012.pdf (size 3.6 MB)

 


Related Links:


Uaireanta Éigeandála Lasmuigh d’Uaireanta Oifige

Má theastaíonn seirbhís ón Údarás Áitiúil le haghaidh éigeandála lasmuigh de ghnáthuaireanta gnó‚ tabhair an méid a leanas faoi deara:

Ba cheart do dhaoine óna dteastaíonn an tSeirbhís Dóiteáin le haghaidh éigeandála glao a chur ar 112 seachas uimhir ar bith eile.

Gach ceist uisce 1850 278 278 (Uisce Eireann)

Moltar don phobal glao ar chur ar 1890 252654 le haghaidh aon éigeandála eile