Timpeallacht

AN TIMPEALLACHT LEATHANACH BAILE

Fáilte roimh rannóg Thimpeallachta Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Aidhmeanna Rannóg Thimpeallachta Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Is iad na haidhmeanna atá againn:
Forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn
Bonneagar Bainistíocht Dramhaíola atá éifeachtach agus folláin ó thaobh na timpeallachta de a chur ar fáil agus Comhplean Bainistíochta Dramhaíola an Oirdheiscirt a chur i bhfeidhm.
Córais chuí rialaitheacha agus faireacháin a choinneáil le haghaidh cosaint timpeallachta agus smachtú truaillithe.
Breathnaímid i ndiaidh réimse leathan saincheisteanna i gCill Chainnigh lena n-áirítear:

  • Bruscar
  • Ionad dramhaíola líonta talún an Dúin Mhóir
  • Tionscadail glanta suas Áitiúla
  • Athchúrsáil
  • Múirín
  • Bainistiú Dramhaíola
  • Bainistíocht Sludaigh
  • Caighdeán uisce abhann
  • Bí páirteach le do thoil san iarracht Cill Chainnigh a choinneáil glan!
Kilkenny Promotion Logo
Kilkenny slogan: Come See Come Do