Caighdeán Uisce

AN TIMPEALLACHT LEATHANACH CAIGHDEÁN UISCE

Rialacháin maidir le fosfair Réamhrá
Ar fáil anseo
Tuarascáil bhearta rialacháin Substaintí guaiseacha - Iúil 2002

Tuarascáil um Forfheidhmiú Rialacháin Fosfair Iúil 2002
Ceadúnais Diúscartha
Duine ar bith a bhfuil sé de rún aige eisilteach trádála nó séaraigh a dhoirteadh isteach in uisce ní mór dó Ceadúnas chun Scairdeadh amach in Uiscí a fháil de réir Achtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1977 agus 1990.

Tá aiféala orainn nach bhfuilimid in ann glacadh le hiarratais ar líne ach is féidir leat an fhoirm iarratais thíos a íoschóipeáil, í a líonadh isteach agus a cur isteach chuig Comhairle Contae Chill Chainnigh, Sráid Sheáin, Cill Chainnigh.

Foirm Iarratais ar Cheadúnas chun Scairdeadh amach in Uiscí (Formáid PDF 8.25 Kb)

Foirm Iarratais chun Scairdeadh amach i Séaraigh (Formáid PDF 129KB)

Kilkenny Promotion Logo
Kilkenny slogan: Come See Come Do