Uaireanta Oscailte Leasaithe An Oifig Mótarchánach/an Oifig Fáltas

Comhairle Contae Chill Chainnigh
Kilkenny County Council

Uaireanta Oscailte Leasaithe An Oifig Mótarchánach/an Oifig Fáltas

Tabhair faoi deara, le do thoil, na huaireanta oscailte leasaithe do na hoifigí thuas, a bheidh curtha i bhfeidhm ó Dé Luain an 31 Márta 2014 ar aghaidh.

Ó Luan go hAoine (Gan Saoirí Bainc a áireamh) - 9.10am - 3.30pm

An Oifig Mótarchánach,
Halla an Chontae,
Sráid Eoin,
Chill Chainnigh.

Guthán: 056-7794000
Facs: 056-7794004
Ríomhphost: info@kilkennycoco.ie

 

 

 

 


Related Links: